Skip til hoved indholdet
    Hjem Musikskole Fokuslinjen

Fokuslinjen

Fokuslinjen er et udvidet tilbud til elever på musikskolen. Som elev på Fokuslinjen får du ekstra tid med din lærer på dit hovedinstrument. Fokuslinjen er for dig, der brænder for dit instrument og har mod på at give det ekstra tid og opmærksomhed.

Som elev på Fokuslinjen skal du tage del i nogle særlige arrangementer, Fokuslinjen tilbyder i løbet af året. Ønsker du at deltage på Fokuslinjen, skal du tage en snak med din musiklærer om deltagelse.

  1. Fokuslinjen er et tilbud om dobbelt tid til din soloundervisning, som du har med din hovedfagslærer.

  2. Du forpligter sig derudover til at deltage i 3 tilbud, du kan vælge ud fra et katalog udfærdiget af lærere fra Furesø Musikskole og Gladsaxe Musikskole.

  3. I kataloget vil der være tilbud såsom: Kvintoratets sammenspils weekend, Masterclasses, Musical, NUO, Koncerter, Teori og Hørelære, Tematiske oplæg, fællesøvning  mm.

    Alle tilbud har karakter af noget fællesskabende.

Kvintoratet er et samarbejde mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og musikskolerne i Furesø, Ballerup, Herlev og Gentofte kommuner.

Via Kvintoratet mødes musikskoleelever fra alle skolerne til fælles arrangementer, der ofte munder ud i nogle flotte koncerter. For eleverne på de fem skoler holdes blandt andet spændende workshops med gæstelærere udefra.

En elev kan indstilles til Fokuslinjen af ens lærer og kan også selv søge om optagelse. Skolelederen afgør i samråd med læreren om en elev kan optages. Ansøgere udefra vil blive vurderet ved en optagelsesprøve og et interview.

Der vil blive lagt vægt på at eleven: 

  • Har et ønske om fordybelse
  • Har en særlig interesse for musik
  • Har en interesse i at være sammen med andre om musikken

Der vil i mindre grad blive lagt vægt på nuværende færdigheder og i stedet set på potentialet til at blive dygtigere

Der afholdes infomøder inden sommer for alle interesserede elever og forældre.

Gladsaxe Musik- og Billedskole

Høje Gladsaxe Torv 4
2860 Søborg

Telefon: 21 48 46 54
musikskolen@gladsaxe.dk